Home

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БОНДАРЧУК

Заступник голови «національної асоціації арбітражних керуючих україни», арбітражний керуючий, керуючий партнер юа «абсолют», адвокат.
 

Олександр, ви є керуючий партнер Юридичного агентство «Абсолют» – компанії, котра більше 10 років являється провідною компанією південно-східного регіону України. Вам є чим пишатися! Як карантин вплинув на вашу компанію та колег?

Дякую, за 12 років активної юридичної практики нам дійсно є чим пишатися – ТОП-компанії України серед постійних клієнтів та партнерів, більше 45 юристів та адвокатів, безліч виграних справ, нагороди, рейтинги…

Про карантин скажу так – це виклик і виживає той, хто найскоріше пристосовується до нового ритму роботи. Ми досить велика юридична компанія – нас більше 70 осіб в офісах в Києві та Дніпрі, тому ми змогли розподілити негативний вплив. Мобілізували зусилля, адаптувалися до нових реалій та забезпечуємо високий рівень юридичної підтримки.

 

Ваше поле діяльності достатньо обширне, але основне чим займаєтесь на цей час – питання банкрутства підприємств, стягнення проблемної заборгованості, антимонопольне право. Розкажіть, чому саме такий напрямок обрали для себе?

З 2008 року, тобто вже більше 12 років, ЮА «Абсолют» спеціалізується на практиці банкрутства та стягнення проблемної заборгованості, особливо,

в рамках процедури банкрутства.

Не хочу бути голослівним, але банкрутство – це реальний шанс на нове життя без боргів. Це стосується як бізнесу, так і фізичних осіб.

Ми маємо великий досвід супроводу процедур банкрутства, співпрацюємо з арбітражними керуючими зі всієї України тому, мабуть, до нас і звертаються як до експерта з питань банкрутства.

Крім того, як показує досвід, кредитори (навіть великі компанії, банки) дуже часто неефективно захищають свої права в процедурах банкрутства. В цьому питанні – ми також надаємо допомогу.

Антимонопольне право – нова практика для нас (порівняно з банкрутством). Проте вже більше 4-х років допомагаємо нашим клієнтам у спорах у сфері конкурентного права.

 

Наскільки складно і цікаво працювати саме в цій галузі? У чому полягає специфіка?

Знаєте, ми зараз переживаємо великі законодавчі зміни у сфері банкрутства.

Створено «Національну асоціацію арбітражних керуючих України», ведуться активні дискусії щодо внесення змін до законодавчих актів тощо.

Законодавство України взагалі дуже цікаве, але ми обрали свій шлях. І чим складніші справи, тим цікавіші рішення та цінніший досвід.

 

Можете розказати детальніше про стягнення проблемної заборгованості з фізичних осіб. На що можуть розраховувати люди, які взяли кредит в банку і через зміну курсу національної валюти вже не спроможні сплатити суму заборгованості, нараховану кредитором?

Прикінцеві та перехідні положення КУ з процедур банкрутства передбачають, що протягом 5 років з дня введення в дію цього Кодексу заборгованість фізичної особи, що виникла до дня введення в дію цього Кодексу, за кредитом в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку (що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника) реструктуризується за процедурою неплатоспроможності фізичної особи згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Склад та розмір грошових вимог забезпеченого кредитора за зобов’язаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

До розміру вимог такого забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня. Визнані господарським судом вимоги забезпеченого кредитора погашаються боржником у розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, що забезпечує вимоги такого кредитора, яка визначається оцінювачем, визначеним кредитором. Залишок заборгованості такого кредитора підлягає прощенню (списанню) у порядку, визначеному цим пунктом.

У разі якщо боржник до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність частково погасив кредит, розмір вимог забезпеченого кредитора, які підлягають погашенню відповідно до цього пункту, зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником.

 

Що очікує на боржників, стосовно яких поширювався мораторій на стягнення майна, переданого в іпотеку? Яка взагалі процедура банкрутства фізичних осіб і чи будуть такі боржники зацікавлені в банкрутстві?

16 липня 2020 року прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»(наразі на підписі у ПУ), яким продовжено дію мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників, заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами – резидентами України фізичним особам, порядок погашення заборгованості позичальників за такими кредитами та особливості звернення стягнення на предмети забезпечення за такими кредитами, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок нарахування/списання пені та штрафів внаслідок прострочення виконання зобов’язань позичальників за такими кредитами.

Фізична особа може звернутися до господарського суду для визнання себе банкрутом за наступних підстав:

1) розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (-ами) становить не менше 141 690 грн. (30 розмірів мінімальної заробітної плати у 2020 році);

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 % місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують, загрозу неплатоспроможності.

Після відкриття провадження у справі господарський суд вводить процедуру реструктуризацію боргів.

Підкреслю привабливість процедури банкрутства для фізичних осіб:

1) вимоги, що не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними, (крім випадків, передбачених Кодексом);

2) фізична особа звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур та обов’язку повернення непогашених боргів, окрім  відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати аліментів, виконання інших вимог.

 

Хороший адвокат – це? Якими якостями має володіти професіонал в адвокатурі?

Хороших адвокатів багато, але професійних – одиниці. Тобто, адвокат має бути висококласним професіоналом своєї справи. В моєму розумінні, адвокат – «юридичний охоронець», що стоїть на сторожі не тільки інтересів, а й репутації клієнтів та партнерів.

 

Якщо у лікаря головне не нашкодити, то що в адвоката? Якими принципами ви керуєтесь у своїй роботі?

По-перше, це повна довіра сторін, а вже потім – професіоналізм, швидка реакція, здатність находити рішення з нестандартних ситуацій тощо.

Сьогодні в Україні настільки часто й несподівано може змінюватися законодавство та судова практика, що адвокат повинен швидко реагувати на подібні зміни (дуже часто такі зміни досить кардинальні) та корегувати свою стратегію захисту інтересів клієнта з урахуванням подібних змін.

 

Олександре, ви активно займаєтесь громадянською діяльністю. Вважаю, що про гарні справи треба говорити «голосно». Чим саме займаєтесь, розкажіть.

Починаючи з 20 листопада 2019 року ми з колегами, арбітражними керуючими, творимо історію банкрутства в Україні. Глобальна мета – підвищити ефективність процедури врегулювання неплатоспроможності, щоб захистити інтереси інвесторів, вирішити проблему безнадійних кредитів та оздоровити банківську систему України.